top of page

Web-aplikace TENDER
"Nástroj, který vytváří vazby mezi poptávkou po pracovní síle a nabídkou uchazečů o zaměstnání."

JAK TENDER FUNGUJE?

01

RYCHLE

Projekt TENDER propaguje konkrétní vazby mezi volnými pracovními místy a uchazeči o zaměstnání se zdravotním handicapem přes zprostředkovatele. Mezi priority patří inkluze a profesionální přístup k této specifické cílové skupině.

Výstupem projektu je:
1) Webová aplikace, kde se cílová skupina prezentuje formou osobních profilů.
2) Metodika, kterou zprostředkovatelé pomáhají zaměstnavatelům specifikovat volná pracovní místa takovým způsobem, aby na ně mohla cílová skupina reagovat.
3) Struktura webové aplikace, ve které zprostředkovatelé mohou propojit volná pracovní místa s osobními profily.

02

SNADNO

Webovou aplikaci mohou využívat organizace, které jakkoli pracují s touto cílovou skupinou, tj.občané Evropy, kteří jsou kvůli okolnostem odtrženi od trhu práce a zprostředkovatelé jim pomáhají vizualizovat jejich profil tak, aby byl jednoznačný, jasný a pro potenciání zaměstnavatele rozpoznatelný. Webová aplikace umožňuje zaměstnavatelům jasně, jednoznačně a zřetelně popsat volné pracovní místo (pracovní zařazení). 

Aplikace TENDER poté najde shodu. Zprostředkovatelé znají cílovou skupinu od institucí, které je oslovují (zaměstnavatelé na místní a regionální úrovni, obce na místní a regionální úrovni), nebo s nimi mají funkční vztah k jejich (opětovné) integraci. 

O zaměstnavatelích je známo, že hlásí svá volná pracovní místa různým agenturám 
Vzhledem k zapojení různých organizací v blízkosti výše zmíněné cílové skupiny má každá organizace své vlastní úkoly a role. Webová aplikace bude spuštěna na různých místech v Evropě a v různých zemích. Zprostředkovatelé jsou v přímém kontaktu s cílovou skupinou a zaměstnavateli

03

BEZPEČENĚ

Bezpečnost webové aplikace otestovali bezpečnostní experti, kteří provedli reálné kybernetické útoky za účelem identifikace rizik. Prozkoumali nejen aplikaci, ale také základní systém a podpůrnou infrastrukturu.

Pokud zprostředkovatel odsouhlasí podmínky aplikace, stává se odpovědným za osobní údaje uživatele a společnosti.
Pomocí simulovaných útoků byly provedeny testy k vyhodnocení silných a slabých stránek aplikace.

PRODUCT

SEZNAMTE SE S TENDER

Příručka Aplikace:
Tender%20Logo_edited.png
NÁŠ PŘÍBĚH

Počet osob, které mají postižení způsobené výkonem povolání, se postupně zvyšuje. Projekt TENDER nabízí více příležitostí pro osoby s tímto postižením na trhu práce. Nabízí řešení rostoucího nedostatku pracovníků v různých odvětvích (včetně vzdělávání a péče).
Zprostředkovatelé potřebují lepší možnosti párování na základě konkrétnějších parametrů.

Parametry, které lépe vycházejí z potenciálu a možností osob s postižením. Projekt má dopad na uchazeče o zaměstnání s pracovním postižením, společnosti a organizace s volnými pracovními místy a aké má dopad na systém sladění nabídky a poptávky na trhu práce jako celku, a tím i na změnu myšlení. Volná místa navíc zaplňují lidé, pro které je trh práce méně dosažitelný.

VIZE

Realizovatelné parametry potřebné k dosažení shody. Na rozdíl od již existujících parametrů, jako jsou tvrdé a měkké dovednosti, zkušenosti a průřezové dovednosti, jsou tyto parametry založeny hlavně na flexibilitě prostředí (do jaké míry můžete fungovat v konkrétním prostředí);

Získejte přehled o tom, jak správně formulovat otázku tak, aby vedla k zaměstnání uchazeče s pracovním postižením. Ne všechna volná pracovní místa jsou přímo vhodná pro uchazeče o zaměstnání s postižením. Někdy je práce na částečný úvazek lepší nebo požadavky kladené na kompetence a flexibilitu v daném prostředí nejsou vhodné.

TECHNOLOGIE

Projekt TENDER prostřednictvím zprostředkovatelů propaguje individuální shodu mezi běžnými volnými místy a uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením. Prioritami jsou inkluze a profesionalizace pro tuto konkrétní cílovou skupinu. Výstupy projektu jsou:

1) Webová aplikace pro zviditelnění cílové skupiny pomocí profilu osoby.
2) Metoda, kterou zprostředkovatelé podporují zaměstnavatele při sestavování profilu volných pracovních míst, který odpovídá cílové skupině.
3) Takové rozvržení webové aplikace, ve kterém mohou zprostředkovatelé nalézt shodu mezi volným pracovním místem a individuálním profilem uchazeče.

Na základě 6 zúčastněných zemí, ve kterých každá země osloví 15 zprostředkovatelů s programem masterclass: se snažíme zajistit, aby každý zúčastněný zprostředkovatel dosáhl 5 úspěšných shod pomocí vytvořených nástrojů. Cílem je tedy nalézt práci pro 450 osob s postižením v daných zemích prostřednictvím vytvořených nástrojů. 

ABOUT

NAŠI PARTNEŘI:

71d0d2_b6e03c48079b4a199f803ee8c26141c7~
Stichting kenniscentrum
Pro Work (NL)
k2.items.cache.f9a9b7c9f33a923e5475b478a
JKVG vzw (BE)
k2.items.cache.de2df791682f079f8397226a3
Fundación Siglo22
(ES)
cropped-Social-lab-testo-2.jpg
Social Lab - Consorzio
(IT)
k2.items.cache.8462850dbb62c4bd159ee1ad5
Euroface Consulting
(CZR)
FEATURED

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU A SLEDUJTE NÁS NA:

FACEBOOK:
facebook-4-128.png
TWITTER:
twitter-128.png
INSTAGRAM:
instagram-128.png
Zprávy o projektu:
linkedin-6-128.png
CONTACT

VYŽÁDEJTE SI VÍCE INFORMACÍ

Chcete se dozvědět víc o aplikaci či nástrojích? Máte jiné dotazy, zeptejte se nás!

Děkujeme za odeslání!

DEMO
bottom of page