top of page

Web-APP TENDER Tool

"De tool die de match mogelijk maakt tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van mensen."

HOE WERKT TENDER PRECIES?

01

SNEL

Het TENDER project bevordert de individuele match tussen reguliere vacatures en werkzoekenden met een beperking via tussenpersonen. De prioriteiten zijn inclusie en professionalisering voor die specifieke doelgroep Het project levert: 

 

1) Een webapplicatie om de doelgroep zichtbaar te maken met een persoonsprofiel. Een dergelijke lay-out van de web toepassing die tussenpersonen kunnen matchen tussen een functieprofiel en een persoons profiel.

2) Een methode waarmee intermediairs werkgevers ondersteunen bij het opstellen van een

vacatureprofiel dat past bij de doelgroep. 

3) Een haalbaarheidsstudie betreffende de voortzetting van de TENDER Matchings Web Applicatie na afronding van het project.

02

MAKKELIJK

De web-applicatie kan door organisaties worden gebruikt die op enigerlei wijze met deze doelgroep werken, te weten burgers van Europa die door omstandigheden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en door intermediairs geholpen worden om hun profiel op een eenduidige, duidelijke en herkenbare manier in beeld te brengen voor potentiele werkgevers. Werkgevers zijn door de webapplicatie in staat om een vacature (functieprofiel) op hun beurt op een duidelijke, eenduidige en heldere manier te beschrijven. 

 

De TENDER applicatie maakt dan de match. De doelgroep is bekend bij de intermediairs door instanties waar ze opdrachten van krijgen (werkgevers op lokaal en regionaal niveau, gemeenten op lokaal en regionaal niveau), of een functionele relatie mee hebben om ze te (re)integreren. Werkgevers zijn bekend omdat ze hun vacatures melden bij verschillende instanties                                                                                          

Door de betrokkenheid van verschillende organisaties in de buurt van de bovengenoemde doelgroep, heeft elke organisatie zijn eigen taken en rollen. De web applicatie zal op verschillende locaties in Europa in verschillende landen worden gelanceerd. Intermediairs staan ​​in direct contact met de doelgroep en de werkgevers.

03

VEILIG

Het testen van de veiligheid van applicatie is gedaan door security-experts die realistische cyberattacks hebben gedaan om risico's te identificeren. Ze hebben niet alleen de app, maar ook het achterliggende system en de ondersteunende infrastructuur onderzocht.

 

Wanneer een intermediair akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de app, wordt de intermediair verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens van de gebruiker en het bedrijf.

 

Er zijn testen uitgevoerd om de sterke en zwakke punten van de app te beoordelen via gesimuleerde aanvallen.

PRODUCT

MEET

TENDER

Handleiding van de App:
Tender%20Logo_edited.png
ONS VERHAAL

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat werkt, neemt geleidelijk toe. Het TENDER-project speelt in op meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt. Het biedt een oplossing voor de toenemende tekorten in verschillende sectoren (waaronder onderwijs en zorg).

Tussenpersonen hebben betere matchingsopties nodig op basis van meer specifieke parameters.

 

Parameters die beter omgaan met het potentieel en de mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking. Het project heeft impact op werkzoekenden met een arbeidsbeperking, bedrijven en organisaties met vacatures en. Het project heeft ook een impact op het systeem van afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt als geheel en dus een mentaliteitsverandering. Daarnaast worden vacatures ingevuld door mensen die nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

ONZE VISIE

De werkbare parameters die nodig zijn om een match te bereiken. In tegenstelling tot de reeds bestaande parameters zoals hard & soft skills, ervaring en transversale vaardigheden, zijn deze parameters voornamelijk gebaseerd op omgevingsflexibiliteit (in hoeverre je in een specifieke omgeving kunt functioneren);

 

Inzicht hebben in de manier waarop de vraag moet worden geformuleerd, die leidt tot de tewerkstelling van een werkzoekende met een arbeidsbeperking. Niet alle banen zijn direct geschikt voor de werkzoekende met een arbeidsbeperking. Soms is deeltijdwerk beter of zijn de eisen die aan de competenties en omgevingsflexibiliteit worden gesteld niet passend.

TECHNOLOGIE

Het TENDER project bevordert de individuele match tussen reguliere vacatures en werkzoekenden met een beperking via tussenpersonen. De prioriteiten zijn inclusie en professionalisering voor die specifieke doelgroep Het project levert: 

 

1) Een webapplicatie om de doelgroep zichtbaar te maken met een persoonsprofiel. Een dergelijke lay-out van de web toepassing die tussenpersonen kunnen matchen tussen een functieprofiel en een persoons profiel.

2) Een methode waarmee intermediairs werkgevers ondersteunen bij het opstellen van een

vacatureprofiel dat past bij de doelgroep. 

3) Een haalbaarheidsstudie betreffende de voortzetting van de TENDER Matchings Web Applicatie na afronding van het project.

Gebaseerd op 6 deelnemende landen waarin elk land 15 intermediairs bereikt met het masterclass programma: we streven ernaar dat elke betrokken intermediair 5 succesvolle matches maakt door het gebruik van de instrumenten. Het doel is daarmee om via de instrumenten in totaal 450 mensen afstand te krijgen van de arbeidsmarkt in de betreffende landen.

ABOUT

ONZE PARTNERS:

71d0d2_b6e03c48079b4a199f803ee8c26141c7~
Stichting kenniscentrum
Pro Work (NL)
k2.items.cache.f9a9b7c9f33a923e5475b478a
JKVG vzw (BE)
k2.items.cache.de2df791682f079f8397226a3
Fundación Siglo22
(ES)
cropped-Social-lab-testo-2.jpg
Social Lab - Consorzio
(IT)
k2.items.cache.8462850dbb62c4bd159ee1ad5
Euroface Consulting
(CZR)
FEATURED

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP:

FACEBOOK:
facebook-4-128.png
TWITTER:
twitter-128.png
INSTAGRAM:
instagram-128.png
Reports about the project:
linkedin-6-128.png
CONTACT

MEER INFORMATIE AANVRAGEN?

Wilt u meer weten over de tool of App? Of een andere vraag? Stuur ons gelijk een bericht!

Bedankt voor het Versturen! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

DEMO
bottom of page